In 10 stappen voorbereid op de AVG (vanaf 25-5-2018)

Het is toch wel ‘een ding’; De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is.
Betrokkenen krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, krijgen meer verplichtingen. Een organisatie heeft dan de verantwoordelijkheid om aan te tonen dat zij zich aan de wet houdt. En welke organisatie verwerkt geen persoonsgegevens?

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een handige checklist opgesteld met de 10 belangrijkste stappen om je organisatie er op voor te bereiden. Zie deze link naar het stappenplan (opent op de site van Autoriteit Persoonsgegevens in een .pdf document).

En hierbij de link waarmee je direct naar ‘Dossier AVG’ gaat: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving