Samenwerking

Ik ben van mening dat als zelfstandig professional je het niet alleen kunt. Je wilt sparren, kennis delen en leren van elkaar. En ook eens bijpraten bij een kopje koffie of thee.

Maar daarnaast vind ik het ook belangrijk om mijn steentje bij te kunnen dragen aan ‘de wereld om ons heen’. Klinkt groots, maar valt wel mee. Zo vind ik het bijvoorbeeld leuk om ieder jaar mee te helpen met het jeugdkamp in onze buurt. Leefbaarheid begint namelijk al direct buiten je voordeur.
Vandaar mijn keuze voor deze samenwerkingsverbanden en netwerkorganisaties.

 

 

"Alleen ga je harder, samen kom je verder". Onder dit motto ben ik begin 2019 gestart met een samenwerking met Hetty Langen onder de naam Groeivisie.

Wat is onze (Groei)visie?
Wij geloven niet dat groter worden, meer omzet, meer medewerkers, meer kapitaal tot meer geluk leidt. We zien wél dat organisaties waar mensen met plezier aan het werk zijn, ontwikkelingskansen hebben en zich gewaardeerd voelen de meeste impact maken. Groei gaat niet over meer, groei gaat over de manier waarop organisatie en mens tot wasdom komt.
En wij willen de ondernemer inspireren om anders naar de wereld te kijken. Om bewust te worden wat nodig is om succesvol te zijn. Onder andere door het realiseren van een samenwerking in een prettige en veilige omgeving. Door successen met elkaar te vieren. Maar ook door samen om te gaan met tegenslagen. En daar waar nodig te verbeteren en te veranderen. Dit doen wij door de ondernemer strategisch, tactisch en praktisch te adviseren en ondersteunen. Want aanpakkers, dat zijn wij ook.
Meer weten? Kijk op www.groeivisie.nu

Vanaf april 2019 ben ik actief lid van deze maatschappelijk betrokken organisatie.
Onder het motto 'We Serve' zetten de leden van Lions Club Best-Oirschot zich belangeloos en met resultaat in voor maatschappelijke doelen. Niet alleen met materiële hulp, maar ook met kennis en ervaring, handjes of toegang tot een netwerk.

In de afgelopen jaren heeft de Lions Club al mooie projecten gerealiseerd om de (maatschappelijke) leefbaarheid te vergroten. Een recent project is "Into D’mentia" waarbij je zelf kunt beleven hoe het is om dementie te hebben. Op deze manier kun je je als mantelzorger of dienstverlener veel beter verplaatsen in de wereld van iemand die dementie heeft.

Vanuit de behoefte om kennis met elkaar te delen en vervangingsmogelijkheden te bespreken hebben een 8-tal ondernemende ZZP-secretaresses in juli 2015 de krachten gebundeld. Een maal per kwartaal komen zij bij elkaar. Vaste onderdelen die steevast tijdens zo’n meeting worden besproken zijn: behoefte bepalen van extra capaciteit/ondersteuning, hulpvragen, sparren en kennis delen. Een waardevolle aanvulling voor zowel de Ondernemende rechterhanden, maar zeker ook voor de klanten van deze leden. Factor-S blijft zeker ook in de toekomst verbonden aan deze Ondernemende handen!

Sinds 2002 biedt Netwerk Brabant een platform voor ondernemend Brabant. Met nieuwsgierigheid als brandstof verbinden ze ondernemers met elkaar, met overheden en met onderwijsinstellingen.