Samenwerking

Als zelfstandig ondernemer kun je het niet alleen. Je wilt sparren, kennis delen, leren van elkaar, bijpraten bij een kopje koffie of thee. Ik ben daarom regelmatig te vinden bij kennissessies en netwerkbijeenkomsten.

Maar ik vind het ook belangrijk om mijn steentje bij te kunnen dragen aan ‘de wereld om ons heen’. Zo vind ik het bijvoorbeeld leuk om ieder jaar mee te helpen met het jeugdkamp in onze buurt. Daarnaast ben ik april 2019 lid van Lions Best-Oirschot. Een organisatie die zich belangeloos en met resultaat inzet voor maatschappelijke doelen. Naar mijn mening begint een mooiere en betere wereld al direct buiten je voordeur.

Meer weten? lees hieronder verder.

Vanaf april 2019 ben ik actief lid van deze maatschappelijk betrokken organisatie.
Onder het motto 'We Serve' zetten de leden van Lions Club Best-Oirschot zich belangeloos en met resultaat in voor maatschappelijke doelen. Niet alleen met materiële hulp, maar ook met kennis en ervaring, handjes of toegang tot een netwerk.

In de afgelopen jaren heeft de Lions Club al mooie projecten gerealiseerd om de (maatschappelijke) leefbaarheid te vergroten. Een recent project is "Into D’mentia" waarbij je zelf kunt beleven hoe het is om dementie te hebben. Op deze manier kun je je als mantelzorger of dienstverlener veel beter verplaatsen in de wereld van iemand die dementie heeft. Kijk voor meer informatie op de site van Lions Best Oirschot: https://bestoirschot.lions.nl/

"Alleen ga je harder, samen kom je verder". Onder dit motto ben ik begin 2019 gestart met een samenwerking met Hetty Langen onder de naam Groeivisie.

Wat is onze (Groei)visie?
Wij geloven niet dat groter worden, meer omzet, meer medewerkers, meer kapitaal tot meer geluk leidt. We zien wél dat organisaties waar mensen met plezier aan het werk zijn, ontwikkelingskansen hebben en zich gewaardeerd voelen de meeste impact maken. Groei gaat niet over meer, groei gaat over de manier waarop organisatie en mens tot wasdom komt.
En wij willen de ondernemer inspireren om anders naar de wereld te kijken. Om bewust te worden wat nodig is om succesvol te zijn. Onder andere door het realiseren van een samenwerking in een prettige en veilige omgeving. Door successen met elkaar te vieren. Maar ook door samen om te gaan met tegenslagen. En daar waar nodig te verbeteren en te veranderen. Dit doen wij door de ondernemer strategisch, tactisch en praktisch te adviseren en ondersteunen. Want aanpakkers, dat zijn wij ook.
Meer weten? Kijk op www.groeivisie.nu

Vanuit de behoefte om kennis met elkaar te delen en vervangingsmogelijkheden te bespreken hebben een 8-tal ondernemende ZZP management ondersteuners in juli 2015 de krachten gebundeld. Een maal per kwartaal komen zij bij elkaar. Vaste onderdelen die steevast tijdens zo’n meeting worden besproken zijn: behoefte bepalen van extra capaciteit/ondersteuning, hulpvragen, sparren en kennis delen. Een waardevolle aanvulling voor zowel de Ondernemende rechterhanden, maar zeker ook voor de klanten van deze leden.